Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Zoals elke week zijn we met een dictee begonnen. De thema was hetzelfde als vorige week, leenwoorden. De leerlingen zagen snel in dat het ging om dezelfde groep woorden. Dit is nagekeken en verbeterd.

Vervolgens zijn we gaan kijken naar het huiswerk dat was opgegeven. De leerlingen moesten een verhaaltje bedenken bij een aantal woorden uit de woordenschat opgaves. Dit moest zo zijn geformuleerd dat ik uit het verhaal de definitie begreep. Leerlingen zijn met hele leuke, interessante verhaaltjes gekomen!

Na het nakijken van het huiswerk hebben we, op voorstel van Umut en Ahmet, de jeugdjournaal uitzending van gisteren bekeken. Umut kwam terug in de uitzending! Hij heeft kort meedegedeeld waarom hij terug te zien was in de uitzending.

Vervolgens hebben de leerlingen zelfstandig moeten werken aan woordenschat taak 5 opgave 1 t/m 16 en begrijpend lezen taak 5 opgave 1 t/m 10. Leerlingen die eerder klaar waren hebben een leesboek gelezen of gewerkt aan bladzijde 167 uit het witte boek. Nadat alle leerlingen klaar warenmet de opdrachten, hebben we dit klassikaal nagekeken. De leerlingen hebben een aantal plaatjes gezien van woorden die hen onbekend waren. Dit helpt ze woorden te onthouden.

Opmerking: Hiba, Sabrin en Amira hebben strafwerk gekregen, omdat zij het huiswerk niet hebben gemaakt.

Met vriendelijke groeten,
Ilknur Kurt

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer begrijpend lezen taak 5 NAKIJKEN (maken als je het niet afhebt).
Toetstrainer Spelling taak 5