Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn de les begonnen met het afnemen van een dictee. Thema: hoofdletters en samenstellingen. Vervolgens hebben de leerlingen een aantal spellingsopgaves gemaakt. Dit is ook nagekeken. Leerlingen die eerder klaar waren, mochten een leesboek lezen.

Ook hebben we een aantal woordenschatopgaves gemaakt en een begrijpend lezen tekst. Dit wordt de volgende les nagekeken.

Opmerking: Mohammed heeft zijn strafwerk ingeleverd. Verder krijgt hij extra huiswerk (geen strafwerk!): spelling blz. 109

Huiswerk voor volgende week:
Blz. 142 en 143 (woordenschat)
Blz. 45 t/m 47 (begrijpend lezen)