Behandelde lesstof:
Beste ouders,

We zijn de les begonnen met het afnemen van een dictee. De leerlingen hebben woorden met -ch opgeschreven. Dit blijft door een groot aantal leerlingen lastig gevonden.

Vervolgens hebben de leerlingen een aantal spellingsopdrachten moeten maken. Het ging hierbij om voor- en achtervoegsels, leestekens en verwijswoorden.

Leerlingen die eerder klaar waren mochten een leesboek lezen of werken aan hun taalhuiswerk.

Met vriendelijke groeten,
ilknur Kurt

Huiswerk voor volgende week:
Blz. 144 maken.

Het witte boek ook meenemen, omdat het huiswerk nog nagekeken moet worden.

Toetstrainers meenemen !!!!!!!!!!!!!!