Behandelde lesstof:
Cito-materiaal klassikaal de tekst behandeld, zelfstandig de bijbehorende opdrachten gemaakt en klassikaal de antwoorden besproken.

Samen teksten gelezen en deze geprobeerd samen te begrijpen.

Klassikaal dictees afgenomen.

Huiswerk voor volgende week:
Vraag aan leerkracht op school waar jij extra hulp bij nodig hebt, dan behandelen we dit gedeeltelijk in de klas.