Behandelde lesstof:
Vandaag zijn we de les begonnen met het herhalen van de woorden bij het thema gevoelens en eigenschappen op blz.126. We hebben een woordenschat quiz gedaan. Ik ben erg tevreden over de manier waarop de leerlingen de woorden hebben geleerd. Uit de quiz is ook gebleken dat ze thuis goed de woorden hebben geleerd. Het gemiddelde cijfer van de klas was dan ook een 8,3. Ik ben erg trots op jullie! Hierna zijn we aan de slag geweest met spelling. In ons schrift hebben we geschreven wat de definitie is van een koppelteken en ook wanneer we een koppelteken gebruiken. De bijbehorende opdrachten op blz. 94 hebben we gemaakt en nagekeken. Verder hebben we een begin gemaakt met het ontleden van zinnen. Hiermee gaan we volgende week verder. Tot dan!

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk voor volgende week is begrijpend lezen op blz. 154 en 155.