Behandelde lesstof:
Wij zijn vandaag begonnen met het nakijken van het huiswerk. Het huiswerk was het maken van de vragen bij de tekst met de titel ‘Goud.’ Mijn complimenten aan alle leerlingen, iedereen had het huiswerk gemaakt. Ga zo door! Hierna hebben we aandacht besteed aan het voltooid deelwoord dat als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt. De bijbehorend oefeningen op blz. 95 hebben de leerlingen zelfstandig gemaakt en hebben we klassikaal nagekeken. Om dit onderwerp meer te oefenen hebben we extra oefeningen op internet gedaan. Hierbij was het de bedoeling dat 1 leerling zijn antwoord gaf. De rest van de klas kon dan aangeven of ze het eens waren met het antwoord. Zo niet, dan mochten ze elkaar verbeteren. Dit ging erg goed, de score was 100% goed. Als laatst hebben we de betekenissen bij de woorden op blz. 127 opgezocht en opgeschreven in ons schrift. De leerlingen hebben vandaag erg goed hun best gedaan, houd dat vast!

Huiswerk voor volgende week:
Het leren van de woorden bij het thema museum voor de quiz (blz. 127).