Behandelde lesstof:
Vandaag hebben we de woorden bij het thema museum herhaald. Van de woorden bij dit thema heb ik de kinderen getoetst aan de hand van een quiz. Dit ging ook vandaag net als vorige keer erg goed, ga zo door! Verder hebben we aandacht besteed aan grammatica en zinsontleding. Dit vonden de leerlingen nog wat lastig. Volgende week zullen we hiermee verder gaan.

Huiswerk voor volgende week:
Begrijpend lezen blz. 165+166