Behandelde lesstof:
Vandaag zijn we de taalles begonnen met begrijpend lezen. Gezamenlijk hebben we de tekst met de titel “Chocolade” op blz. 15 gelezen. De bijbehorende vragen op blz. 16 hebben de leerlingen zelfstandig gemaakt. Hierna hebben we de vragen klassikaal nagekeken. Na de pauze hebben we gewerkt aan woordenschat op blz. 126. De leerlingen hebben in hun schrift een overzicht gemaakt van alle woorden met de bijbehorende betekenissen.

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk voor volgende week is het leren van de woorden op blz. 126. Volgende week zullen we de les starten met een quiz over deze woorden. Kom voorbereid naar de les 😉