Behandelde lesstof:
Geachte ouder(s),

Ik heb Moenier vorige les geen huiswerk meegegeven, omdat we ervan uitgingen dat dat zijn laatste les zou zijn. We zijn dus begonnen aan taak 3 van Toetstrainer Rekenen. In eerste instantie liet ik hem zelfstandig werken bij de eerste paar opgaves, daarna gingen we die nakijken en vervolgens samen aan de slag. Rekenen heeft hij prima gedaan.

Na de pauze ben ik aan de slag gegaan met taal en taalverzorging. Ik heb hem een begrijpend lezen tekst laten maken van 10 opgaves, waarvan hij er 3 fout had. Verder heb ik aandacht besteedt aan spelling en woordenschat. Dit allemaal uit de toetstrainers ter voorbereiding van zijn cito’s.

Met vriendelijke groet,

Juf Salma

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk voor volgende week:

Spelling uit toetstrainer Taal taak: 3
Woordenschat uit toetstrainer Taal taak: 4