Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag hebben we het volgende behandeld:

– We zijn begonnen met het nakijken van het huiswerk.
– Eerst hebben we begrijpend lezen nagekeken met Mehmet, hij heeft dit redelijk goed gedaan.
– Vervolgens hebben we gezamenlijk spelling nakeken de jongens hebben dit goed gemaakt en goed begrepen.
– Daarna gingen we het reken huiswerk na kijken, de jongens begrepen dit niet goed en hebben vele antwoorden maar gegokt. dit is natuurlijk niet de bedoeling. De jongens kunnen bijvoorbeeld de ouders of andere familie leden om hulp vragen, dit is meer gepast en ook beter voor hun ontwikkeling.

-Vervolgens zijn we in de les begonnen met het maken van begrijpend lezen op blz. 18.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Meester Nordin

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk:

Begrijpend lezen: van blz 18 tot en met 22. Mehmet -> ook taak 3 begrijpend lezen.
spelling: Taak 5 Mehmet -> ook taak 6 spelling
woordenschat: Taak 2 Mehmet -> ook taak 6 woordenschat
Rekenen: Taak 6 Mehmet -> ook taak 7 rekenen