Behandelde lesstof:
De leerlingen hebben geconcentreerd en gemotiveerd gewerkt aan taal. Als eerst hebben we gewerkt aan woordenschat, daarna hebben we het gezamenlijk besproken. Vervolgens hebben ze de moeilijke woorden opgeschreven. Daarnaast hebben ze blz. 120 van citomateriaalboekje gemaakt. De laatste 40 minuten hebben Hisham en Aymen gewerkt aan een begrijpend lezen tekst. Dit heb ik individueel per leerling besproken.

Huiswerk voor volgende week:
Leren van de moeilijke woorden!