Behandelde lesstof:
Beste ouder(s),
Vandaag hebben de leerlingen van groep 5 gezamenlijk met mij het huiswerk van begrijpend lezen behandeld. Dit bestond uit blz. 48-49. Dit hebben wij samen nagekeken en vervolgens hebben wij gezamenlijk blz. 50-51 behandeld. Na dit behandeld te hebben, zijn de leerlingen verder gegaan met blz. 52-53. De leerlingen die dit al af hadden, mochten verder werken. Na de pauze moesten de leerlingen het dictee van week 18 maken en is dit nagekeken door mij. Rond het einde van de les mochten de leerlingen alleen verder werken met het boekje van begrijpend lezen.

Met vriendelijke groet,
Juf Serap Yalniz

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk voor volgende week: blz. 58-65 (Kijk waar je gebleven bent en maak dit af.