Behandelde lesstof:
Beste ouder(s),
Vandaag hebben de leerlingen samen met mij het huiswerk besproken van vorige week + opgaven die nog niet eerder waren nagekeken. Dit bestond uit de blz. 54-62. Verder zijn wij doorgegaan met dictee week 20. Dit bestond uit 20 woordjes (nadruk op meervoud -s/z -f/v). De leerlingen hebben ook een klein testje gehad over lidwoorden, waarbij ik 10 woorden heb gegeven en zij de lidwoorden moesten opschrijven (voorbeeld: de of het meisje?)
Na dit afgerond te hebben, heb ik een korte uitleg gegeven over wat persoonsvormen zijn en hoe je persoonsvormen kan vinden in een zin.
Hierbij hoop ik u genoeg te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Serap Yalniz

Huiswerk voor volgende week:
Voor volgende week hebben de leerlingen geen huiswerk!