Behandelde lesstof:
Gezamenlijk 6 bladzijdes begrijpend lezen Toetstrainer gedaan. Dictee gedaan van 20 woorden, veel kinderen hadden best veel fout. Daarna heb ik hen met 10 woorden lange zinnen laten maken waaruit de betekenis blijkt. Dit werd best goed gedaan op Ponteleimon en Ardil na, die deden niet goed mee.

Huiswerk voor volgende week:
Stencils meenemen. Gegeven woordenlijst gebruiken om thuis lange zinnen te maken waaruit de woorden blijken.
woorden zijn: voordeur
hooivork
luchtbel
vuilniszak
jaszak
schiettent
stamppot
weggehaald
afwassen