Behandelde lesstof:
Toets besproken, wat ging goed bij taal en wat minder goed?
Blz. 29 t/m 38 uit Toetstrainer begrijpend lezen.
Spellingsdictee afgenomen van 20 woordjes vervolgens gezamenlijk nagekeken. (samenstellingswoordjes)
blz 1 en 2 van toetsboek taal actief gezamenlijk gemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
Thema 1 stencils toetstboek taal actief blz 3 en 4 afhebben