Behandelde lesstof:
Het eerste uur hebben de leerlingen zelfstandig gewerkt aan de opdrachten in het werkboek. Ze stelden zo nodig vragen als de leerlingen iets niet begrepen.
Na de pauze hebben we klassikaal gewerkt aan een squala opdracht op het bord. Hierna zijn de leerlingen weer verder gegaan met opdrachten in het boek.

Huiswerk voor volgende week:
n.v.t