Behandelde lesstof:
De leerlingen hebben geconcentreerd en gemotiveerd gewerkt aan rekenen. De leerlingen hebben zelfstandig gewerkt, als ze iets niet snapten heb ik het uitgebreid uitgelegd. De meeste leerlingen hebben moeite met minsommen, ik heb hier extra aandacht aan besteed.

Huiswerk voor volgende week:
staat in werkboek!