Behandelde lesstof:
De leerlingen hebben geconcentreerd en gemotiveerd gewerkt. Als eerst zijn ze gestart met het oefenen met ‘splitsen’ en tafels. Dit hebben we klassikaal gedaan. Vervolgens zijn ze aan de slag geweest met het oefenen van redactiesommen. Ik heb ook de werkboekjes nagekeken en per leerling uitgebreid besproken. Dat ging goed. De leerlingen hebben goed gewerkt vandaag!

Huiswerk voor volgende week:
geen