Behandelde lesstof:
We hebben uitgebreid taak 4 en 5 klassikaal besproken. Ook hadden sommige leerlingen een aantal vragen waarbij ze extra hulp nodig hadden. Daarna moesten de leerlingen de opdrachten die ze lastig vonden opnieuw maken. Vervolgens hebben de leerlingen een start gemaakt met taak 6!

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk: taak 6 Rekenen afmaken!