Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag hebben we het huiswerk van Rekenen Blz. 37 t/m 39 besproken en nagekeken.
Tijdens de les zijn de leerlingen verder aan de slag gegaan met het hoofdstuk Rekenen op blz 40 + 43 t/m 44.
Vervolgens hebben we dit besproken en hebben ze uitleg hierover gekregen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet.

Nordin (docent rekenen)

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk:

– Afmaken blz 40 + 43 + 44 (afmaken voor de gene die het nog niet volledig af hadden)
– Hoofdstuk Rekenen blz. 149 + 150