Behandelde lesstof:
Beste ouder(s),
Vandaag hebben de leerlingen uit het witte boekje (Citomateriaal) zelfstandig gewerkt vanaf blz. 109/ opgave 18 t/m 24. Hiervan is samen opgave 18 t/m 22 behandeld. Hierna is het huiswerk van vorige week besproken (dit was taak 9 uit het rode rekenboekje)
Hierbij hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Serap Yalniz

Huiswerk voor volgende week:
Geen huiswerk voor volgende week!