Behandelde lesstof:
Groep 8 Rekenen:
Behandeld in de les:
Vorige week heeft deze klas blz. 70 opgekregen van het boek ”citomateriaal”.
Helaas heeft niemand het huiswerk gemaakt, waardoor ik het ook niet nuttig vond om de antwoorden te bespreken met de klas.
Ik heb iedereen de tijd gegeven om deze blz. af te maken. De leerlingen geven aan dat ze geen uitgebreide uitleg hebben gekregen over elke manier, waardoor ze het ook niet konden maken.
Ik heb ze uitleg gegeven over breuken optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
Helaas kon ik niet klassikaal alles gaan bespreken, omdat de smartboard het niet deed.
Langs geweest bij ieder kind en extra uitleg gegeven indien ze het niet begrepen.
Niet iedereen had het helemaal onder de knie, dus volgende week weer breuken oefenen!

Huiswerk voor volgende week:
Groep 8 Rekenen:
Blz. 72 MOET AF, aangezien niemand het huiswerk had gemaakt voor vandaag.