Behandelde lesstof:
Beste lezer,

Vandaag is Taak 5 besproken en Taak 6 gemaakt. Uit het witte rekenboek is blz. 108 gemaakt. Verder zijn we begonnen aan het onderwerp grafieken op bladzijde .125

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk is Taak 6 uit het rode boek. Verder moet geoefend worden met grafieken uit het witte boek. Maak de opgaves af op bladzijde 125 en 126.

We gaan volgende week zelf grafieken maken met informatiepakketjes die iedereen krijgt van de docent! Denk bij het maken van een grafiek aan een horizontale as en een verticale as en ook aan de titels die op deze assen moeten! Volgende week in de les meer info hierover.