Behandelde lesstof:
Het eerste half uur van de les hebben wij klassikaal en samen op bord gewerkt. Het grootste gedeelte van de les hebben de kinderen zelfstandig, maar onder mijn begeleiding, uit de rekenboeken gewerkt. Ook heb ik met een aantal kinderen samen rekenoefeningen gedaan om het getalinzicht te vergroten.

Huiswerk voor volgende week:
n.v.t.