Behandelde lesstof:
eerste les: In het begin hebben de leerlingen zelfstandig gewerkt aan woordenschat en spelling. Daarna heb ik het individueel per leerling samen besproken. De verkeerd gespelde woorden moesten de leerlingen opnieuw schrijven.
Tweede les: Daarna hebben ze zelfstandig gewerkt aan taak 3 t/m vraag 10 begrijpend lezen(toetstrainer). We hebben het klassikaal besproken. Daarna hebben we blz 143 van het witte boekje ook klassikaal besproken.

Huiswerk voor volgende week:
huiswerk: verkeerd gespelde woorden doornemen en begrijpend lezen taak 4(toetstrainer) afmaken.