Behandelde lesstof:
Ik heb als eerst een dictee afgenomen. De leerlingen hebben de verkeerd gespelde woorden verbeterd. Vervolgens hebben ze gewerkt uit het citomateriaalboekje(blz 81 en blz 82). We hebben het klassikaal besproken.
Dat ging goed. Ook hebben ze de laatste half uur geoefend met een leestekst. Tevens heb ik het individueel met iedere leerling besproken.
De leerlingen hebben geconcentreerd en gemotiveerd gewerkt vandaag!

Huiswerk voor volgende week:
woordenschat taak 5 toets trainer maken!