Behandelde lesstof:
De leerlingen hebben geconcentreerd en gemotiveerd gewerkt vandaag. We hebben het huiswerk besproken, dat was taak 5 van woordenschat. De leerlingen die het huiswerk niet afhadden, moesten dat in de les doen. Dat ging goed! Vervolgens heb ik een dictee afgenomen. De leerlingen hebben de verkeerd gespelde woorden verbeterd. Daarna hebben ze blz 94 van citomateriaalboekje gemaakt. Dat ging goed! De leerlingen raakten wel af en toe afgeleid. Tevens hebben de leerlingen blz 47 van citomateriaalboekje gemaakt(begrijpend lezen).

Huiswerk voor volgende week:
Taak 6 van woordenschat (toetstrainer).