Behandelde lesstof:
De leerlingen hebben vandaag geconcentreerd en gemotiveerd gewerkt. Als eerst heb ik een dictee afgenomen. Vervolgens hebben we het klassikaal op het smartboard besproken. Dat ging hartstikke goed. Daarna hebben de leerlingen een begrijpend lezen tekst gemaakt uit ´het citomateriaalboekje´, dat ging heel goed. Na de pauze heb ik het individueel per leerling besproken. Dat ging ook goed!

Huiswerk voor volgende week:
niet van toepassing!