Behandelde lesstof:
We hebben klassikaal eerst het huiswerk besproken (blz. 131).
Alae: Alae heeft van spelling de bladzijdes 77 en 78 gemaakt. Deze bladzijdes hebben we nagekeken en heeft ze het verbeterd.
Vervolgens is ze gaan werken aan woordenschat blz. 109.

Tuana: Tuana heeft van begrijpend lezen de bladzijdes 15, 16, 17 gemaakt.
Spelling blz. 77 heeft ze verbeterd en verder gewerkt aan blz. 78. Deze hebben we ook weer samen nagekeken en moest ze het verbeteren.

Soraya: Soraya heeft van begrijpend lezen blz. 15, 16, 17 gemaakt.
Van spelling heeft ze blz. 77 en 78 gemaakt. Ze heeft weinig fouten gemaakt, wat knap van haar is! Vervolgens is ze begonnen aan woordenschat blz. 109.

Aymen: Aymen heeft van grammatica blz. 62 gemaakt. Deze hebben we samen nagekeken.
Vervolgens is hij begonnen aan spelling blz. 77.

Eren: Eren heeft van begrijpend lezen blz. 15, 16, 17 gemaakt.
Hij is vervolgens gaan werken aan grammatica blz. 59 en 60.

Huiswerk voor volgende week:
Iedereen moet een schrift meenemen voor de volgende les. Hier zullen aantekeningen in worden gemaakt.
Het huiswerk voor volgende week is blz. 132 en 133.
Eymen heeft als hw blz. 77 en 78.