Behandelde lesstof:
De leerlingen kwamen rustig binnen. Als eerst heb ik een dictee afgenomen. Vervolgens hebben de leerlingen de verkeerd gespelde woorden verbeterd, dat ging goed. Daarnaast hebben de leerlingen gewerkt aan begrijpend lezen. Ik heb het individueel per leerling besproken. Er zaten wel wat slordigheidsfoutjes, maar dat heb ik uitgebreid met de leerlingen besproken. Ook hebben de leerlingen een blz. gemaakt uit het citomateriaalboekje. De laatste kwartier hebben de leerlingen jeugdjournaal gekeken.

Huiswerk voor volgende week:
de verkeerd gespelde woordjes leren.