Behandelde lesstof:
De leerlingen kwamen rustig binnen. Ummu Gulsum en Bilal waren een kwartier laat. Als eerst heb ik een dictee afgenomen. Vervolgens hebben we dit klassikaal besproken. Dat ging goed. Daarna hebben de leerlingen de verkeerd gespelde woorden een aantal keer opgeschreven. Daarnaast hebben ze allemaal een tekst gemaakt uit ‘het citomateriaalboekje’. Dat heb ik ook individueel besproken per leerling. De laatste half uur hebben de leerlingen gewerkt aan blz. 166 van ‘het citomateriaalboekje’. Dat heb ik individueel besproken.

Huiswerk voor volgende week:
huiswerk

Blz. 149 van het ‘citomateriaalboekje’.