Behandelde lesstof:
Als eerst heb ik een dictee afgenomen. Vervolgens hebben de leerlingen de woordjes verbeterd. Daarna hebben ze een begrijpend lezen tekst gemaakt. Ik heb het individueel besproken per leerling. De leerlingen hebben geconcentreerd eb gemotiveerd gewerkt vandaag.

Huiswerk voor volgende week:
de verkeerd gespelde woorden leren(dictee)!