Behandelde lesstof:
In het eerste uur is het huiswerk besproken. Vervolgens zijn de leerlingen gaan werken aan 1.10 Begrijpend lezen. In het tweede uur hebben de leerlingen ieder een onderdeel gekregen om te maken. Deze onderdelen zijn ook per leerling nagekeken.

Huiswerk voor volgende week:
Taak 2 tekst 1 van de toetstrainer