Behandelde lesstof:
In het eerste uur zijn de leerlingen gaan werken aan taak 1 van spelling, taak 1 van woordenschat en taak 2 tekst 2 van begrijpend lezen uit de toetstrainer.

Tweede uur:
Tuana: is blz. 64 van taalboek gaan verbeteren.
Aymen: is blz. 63 van taalboek gaan verbeteren en heeft heeft het goed gedaan.
Alae: is begonnen aan blz. 64 van taalboek.

In het tweede uur is vervolgens taak 2 van begrijpend lezen samen nagekeken.

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk voor de volgende keer is uit het witte taalboekje blz. 139.