Behandelde lesstof:
beste ouders,

In deze les hebben we het volgende behandeld:

– We hebben het huiswerk gecontroleerd en nagekeken (Hoofdstuk rekenen blz 37 t/m 39.
– vervolgens zijn de leerlingen verder gegaan met dit hoofdstuk op blz. 40 + 43 t/m 44.
we hebben blz.40 deels nagekeken en gecontroleerd, dit zullen we volgende week doorzetten.

ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet,

Meester Nordin (docent rekenen)

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk voor volgende week is:

– Afmaken blz 40 + 43 + 44 voor de gene die het nog niet af hadden.
– Maken blz 149 + 150