Behandelde lesstof:
Beste ouder vandaag is per leerling het volgende behandeld;

Amira heeft gewerkt aan wiskunde. Zij heeft vanaf 4.1 tot het eind van het hoofdstuk de theorie en opgaves doorgenomen. Samen met de docent is ook gekeken naar bepaalde opgaves waar enige inzicht voor vereist was. Denk aan het berekenen van schuine zijden waarvan 2 maal pythagoras nodig was. Of aan opgaven waarbij een schets belangrijk is. Amira heeft ook aan gemengde opgaves gewerkt.

Chaimae heeft gewerkt aan SK waarbij een 7-stappenplan gegeven was bij het berekenen van mol naar gram en vice versa. Samen met de docent is gekeken naar de molverhouding van de verbranding van glucose. Verder heeft Chaimae gewerkt aan Bio dat ging over dihybride overerving en de notatie die komt kijken bij genenparen die voorkomen op 1 chromosomenpaar. Na een korte toelichting van de docent werd het duidelijk.

Havva Nur heeft gewerkt aan Frans. Zij heeft zich voorbereid op de toets door de grammatica en woordjes te leren. De docent heeft haar meerdere malen overhoord en dit bleek succesvol.

Ayoub heeft gewerkt aan wiskunde. Hij begon zelfstandig met 4.1 dat ging over negatieve en positieve getallen bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken. Daarna heeft hij samen met de docent de theorie van 4.2 en 4.3 behandeld en gaf de docent hem opgaves die hij maakt en dit ging goed.

Ayaan heeft gewerkt aan Bedrijfseconomie. Ayaan heeft veel zelfstandig gewerkt en de docent heeft met haar gekeken naar een opgave over de verschillende soorten theorieën zoals verlies-aversie.

Aleyna heeft gewerkt aan biologie. Zij heeft zelf al samenvattingen gemaakt en de docent heeft haar ondersteund bij het leren van de theorie. De basisstof over het lymfevatenstelsel heeft de docent uitgebreid toegelicht en hierdoor was dit duidelijk bij de leerling. Verder gaf Aleyna aan dat zij een dag voor de toets nog de Diagnostische toets zou maken die te vinden is aan het eind van het hoofdstuk. In deze toets wordt nogmaals alle theorie herhaald.

Met vriendelijke groeten,
De docent HL

Huiswerk voor volgende week:
Neem de vakken mee waar je moeite mee hebt. Dit kan zijn een vak waar je de theorie nogmaals toegelicht over wilt krijgen of een vak waarbij je moet samenvatten of een vak waar je wellicht nog veel huiswerk moet inhalen. Gebruik de twee uur bijles serieus!