Behandelde lesstof:
Beste ouder(s),
Vandaag hebben de leerlingen als volgt gewerkt:
Amira: Amira heeft vandaag haar huiswerk van wiskunde afgemaakt (hoofdstuk 7 paragraaf 3) . Dit ging over de product-som methode. Vervolgens is zij verder gegaan met het leren voor Nederlands hoofdstuk 4. Nederlands ging over lezen. grammatica,spelling en woordenschat.

Chaima T: Chaima heeft vandaag geleerd voor haar natuurkunde herkansing. Dit heeft zij gedaan aan de hand van opdrachten.

Hierbij hoop ik u genoeg te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Serap Yalniz

Huiswerk voor volgende week:
Neem minimaal twee moeilijke vakken mee.