Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Imran heeft het huiswerk dat is opgegeven niet gemaakt. We zijn de les daarom begonnen met het maken van deze opdrachten. Het waren allemaal opdrachten uit de citotrainers.

Woordenschat: Uit de 26 opgaves heeft hij 13 fouten gemaakt. De woorden die hij niet begreep, heeft hij met de betekenis ernaast moeten opschrijven.

Rekenen: Uit de 20 opgaves heeft hij 2 fouten gemaakt. De fouten die Imran heeft gemaakt, waren slordigheidsfouten.

Begrijpend lezen: Imran heeft zijn fouten van de vorige keer moeten verbeteren. Wij hebben dit voor het grootste gedeelte samen gedaan.

Huiswerk voor volgende week:
Uit citotrainer Rekenen: Taak 3 helemaal

De volgende les zal de focus worden gelegd op Taal, omdat Imran daar meer moeite mee heeft. Het huiswerk zal dus alleen Rekenen betreffen, omdat dit verder niet zal worden behandeld tijdens de les