Bijles Den Haag

Bijles Den Haag – Natuurlijk wil iedere ouder dat zijn kind goed presteert op school. Soms gaat dat niet vanzelf en heeft uw kind extra ondersteuning nodig. In dat geval kunt u voor bijles in Den Haag terecht bij Finaal Educatie. Wij geven bijles aan kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Soms kan uw kind al enorme vooruitgang boeken met enkele bijlessen, soms duurt het wat langer. Maar gezien onze behaalde resultaten kunnen we stellen dat bijlessen nemen in Den Haag voor kinderen die moeite hebben om op school mee te komen zeer effectief kan zijn. Naast lessen in bepaalde vakken geven wij ook bijles voor een goed resultaat bij de citotoets op de basisschool of voor het examen bij het voortgezet onderwijs. Op die manier kan uw kind het maximale uit zichzelf halen en bouwen aan een succesvolle toekomst. Een goede opleiding is immers essentieel om iets te bereiken in de maatschappij. Als uw kind moeite heeft met bepaalde vakken wordt hier uiteraard de nadruk op gelegd bij de bijles in Den Haag.

Waarom Finaal Educatie?

Geboekte prestaties

76% van de leerlingen hadden een hoger eindadvies (vergeleken met hun voorlopig advies) na een intensieve cito cursus.

Twee proeflessen

Niet tevreden na twee lessen? Dan kunt u zonder enige kosten uw kind afmelden bij ons. In dat geval zijn de proeflessen gratis.

Gratis intaketoets

Laat uw kind een gratis intaketoets nemen bij Finaal Educatie, zodat we precies kunnen achterhalen wat uw kind nodig heeft.

Kleine klassen

Onze klassen bestaan uit maximaal vijftien leerlingen. Zo krijgt uw kind veel aandacht en persoonlijke begeleiding.

Vrije inloopuren

Uw kind kan voor elke vraag langskomen. Wij hebben continu een begeleider die uw kind verder kan helpen.

Jonge professionals

Leerlingen voelen zich meer op hun gemak door het kleine leeftijdsverschil tussen de leerkrachten en de leerlingen.

Bijles wiskunde Den Haag

Mist uw kind de wiskunde knobbel? Dan kan bijles wiskunde in Den Haag uitkomst bieden. Finaal Educatie geeft deze bijles, verzorgd door ervaren docenten die niet alleen de stof beheersen maar ook de vaardigheden hebben om deze kennis zo efficiënt mogelijk op uw kind over te brengen. Als uw kind de basis van wiskunde en andere exacte vakken niet snapt dan is de kans groot dat deze kennis altijd een probleem blijft. Wiskunde, maar ook andere exacte vakken zoals natuurkunde en scheikunde zijn belangrijk en vaak ook vereist bij bepaalde vervolgopleidingen en studies. Als uw kind de ambitie heeft om een beroep in de exacte richting te kiezen dan is het heel belangrijk dat de kennis van wiskunde op een aanvaardbaar niveau en liefst beter is. Vaak is het zo dat als uw kind eenmaal het principe van wiskundige berekeningen snapt, de rest vanzelf gaat. Heeft uw zoon of dochter moeite met wiskunde en kan hij of zij daarom niet goed meekomen met de lessen op school? Bijles in Den Haag kan in zo’n geval uitkomst bieden. Onze docent gaat met uw kind aan de slag om de achterstand in kennis weg te werken en ervoor te zorgen dat uw kind bij de eerstvolgende toets een voldoende haalt en trots op zichzelf kan zijn.

Bijles Den Haag  voor de basisschool

De basisschool is de belangrijkste school die uw kind doorloopt. Hier worden immers de basis vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen aangeleerd. Maar ook leert uw kind samenwerken met klasgenoten, vriendschappen sluiten en de eerste stappen zetten naar zelfstandigheid. Als uw kind moeite heeft met bepaalde vakken, is het belangrijk om in een vroeg stadium te starten met bijles in Den Haag voor de basisschool. Een achterstand in taal of rekenen wordt later niet heel gemakkelijk meer ingelopen. Zeker als uw kind moeite heeft met lezen en schrijven is het belangrijk om zodra u of de leerkracht dit constateert bijles in Den Haag voor de basisschool op te starten. Uw kind krijgt individueel of in klein verband bijles zodat er extra aandacht is om te oefenen en te bekijken waar de zwakke plekken zitten. Ook als uw kind moeite heeft met rekenen of andere vakken op school kan bijles ervoor zorgen dat uw kind de achterstand snel inloopt en weer met plezier naar school gaat. Dit zal ook het leren een stuk leuker en daardoor effectiever maken. Vaak is er op school niet genoeg capaciteit voor individuele aandacht, dit is weer Finaal Educatie uitkomst kan bieden.

Finaal Educatie scoort met een gemiddeld cijfer van 8,7 al jaren erg hoog!

Op basis van de vooruitgang van leerlingen, tevredenheid ouders, tevredenheid leerlingen, behaalde resultaten leerlingen en de kwaliteit.
Elk jaar opnieuw heeft Finaal Educatie leerlingen die 550 punten scoren bij de Cito toets.

Bijles Engels Den Haag

Engels is de taal van de wereld. Als uw kind goed Engels spreekt zal hij of zij zich vrijwel overal kunnen redden. Voor veel HBO opleidingen en studies is goede kennis van de Engelse taal een must omdat veel lessen en colleges in die taal worden gegeven. Als uw kind moeite heeft met talen en daardoor niet mee kan komen bij de Engelse les op school, kan bijles Engels in Den Haag uitkomst bieden. Uw kind krijgt uiteraard een totaalpakket aan bijles, er wordt niet alleen gefocust op spreekvaardigheid maar ook op schrijfvaardigheid. Uw kind moet immers in het examenjaar zowel mondeling als schriftelijk examen doen voor Engels. Bovendien is het een verplicht eindexamenvak, ongeacht de richting die uw kind kiest op de middelbare school. Als uw kind met slechte cijfers voor Engels thuis komt, neem dan contact op met Finaal Educatie voor bijlessen Engels in Den Haag. Onze docent gaat graag met uw zoon of dochter aan de slag om het Engels in afzienbare tijd flink te verbeteren. Als u uw kind zelf niet kunt helpen dan staan wij voor u klaar om de kennis van het Engels van uw kind op een goed niveau te brengen.

Bijles Nederlands Den Haag

Goed Nederlands kunnen spreken en schrijven is enorm belangrijk. Het is een vaardigheid die nodig is bij zo ongeveer alles wat een mens doet. Daarom is het enorm belangrijk dat uw kind het Nederlands zowel in woord als in geschrift goed onder de knie krijgt. Heeft uw kind moeite met Nederlands, bijvoorbeeld vanwege culturele redenen of omdat u zelf vroeger ook niet goed was in de Nederlandse taal, dan kunt u voor bijles Nederlands in Den Haag terecht bij Finaal Educatie. Heeft uw kind bijvoorbeeld moeite met werkwoorden vervoegen, goede zinnen maken of woorden foutloos schrijven, dan gaat onze docent hier graag mee aan de slag. Uw kind zal er in de toekomst zeker groot voordeel van hebben als hij of zij foutloos  Nederlands kan schrijven en een goede leesvaardigheid heeft. Bij vrijwel alle vervolgopleidingen is dit enorm belangrijk en is een goede kennis van de Nederlandse taal dan ook essentieel. Als u op school van de docent te horen krijgt dat het Nederlands van uw kind onder het gewenste niveau is, neem dan contact met ons op zodat wij bijles Nederlands in Den Haag voor uw kind kunnen inplannen. Samen met uw kind gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat het Nederlands van uw zoon of dochter snel op het gewenste niveau is.

Finaal Educatie geeft al jaren bijles, huiswerkbegeleiding, Entree training en Cito training in Den Haag en omgeving.

Twee proeflessen nemenTarieven bekijken

Best scorende leerlingen

 – Scores Cito Eindtoets 2018 – 

Cursus Den Haag

Agah Mert Özgür

Cito-score: 550

Engels cursus Den Haag

Öykü Derem Çiftçi

Cito-score: 550

Cursus Nederlands Den Haag

Musab Akdoğan

Cito-score: 549

“Samen halen wij het beste uit uw kind!”

Nu met 2 proeflessen!

+10 jaar ervaring

Al meer dan 10 jaar bieden wij onderwijsondersteuning.

3

Groep

4

Groep

5

Groep

6

Groep

7

Groep

8

Groep

Selecteer groep en bekijk ons aanbod