Het aantal besmettingsgevallen met het Coronavirus neemt toe in Nederland. De richtlijnen en het advies van het RIVM/de GGD zijn leidend voor ons. Op onze vestigingen zijn op dit moment geen besmettingen. Dit houden wij als bestuur nauwlettend in de gaten. In het belang van de gezondheid van kinderen en collega’s doen wij er als bestuur alles aan om verdere verspreiding van dit virus op onze vestigingen te voorkomen. Wij zijn vanzelfsprekend extra alert op de te nemen maatregelen. We rekenen ook op elkaars oplettendheid en begrip, zodat we in deze uitzonderlijke situatie samen de verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Nieuwe maatregelen
Het RIVM heeft de afgelopen week een gericht advies opgesteld voor de inwoners van Nederland. Inwoners met klachten als verkoudheid, hoesten of koorts worden gevraagd sociale contacten te vermijden; ofwel thuis te blijven. Volgens het RIVM vormen kinderen en jongeren niet de hoogste risico’s, echter dat neemt niet weg dat wij extra maatregelen treffen om verdere verspreiding van dit virus te voorkomen.

Wat betekent dit concreet?
Wees alert op je eigen gezondheid en volg de informatie van het RIVM en de GGD op. Op de website van het RIVM vind u de juiste, meest actuele en officiële informatie. Mocht uw kind (of u) klachten krijgen, bel dan uw huisarts op en volg zijn of haar advies op. Mocht het Coronavirus daadwerkelijk worden vastgesteld, meld dit dan direct bij uw locatiemanager.

Welke maatregelen gaat Finaal Educatie treffen?
1. Om de actuele situatie in de regio Haaglanden te volgen wordt extra personeel ingezet.

2. Leerlingen op scholen waarbij het Coronavirus is geconstateerd, worden per direct gebeld. Deze leerlingen mogen gedurende 14 dagen de lessen niet meer volgen.

3. Ouders worden geacht tijdens de lesuren niet meer zonder toestemming naar binnen te lopen.

4. De lessen worden met 15 minuten ingekort, zodat er geen ophoping kan plaatsvinden bij in- en uitloop van de sessies.

5. Pauzes worden alleen in de klas gehouden.

6. Toiletten, tafels, stoelen en deurklinken worden aan het einde van elke sessie gedesinfecteerd.

7. Alle leerlingen met verkoudheidsverschijnselen, droge hoest en koorts, dienen per direct bij de directie te worden gemeld.

Leerlingen
1. Leerlingen mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn op de vestiging.

2. Leerlingen dienen alle gemeenschappelijke objecten (deurklinken, waterkranen, afvalbakken etc.) te vermijden.

3. Leerlingen mogen gedurende de lesuren de klas niet verlaten.

Ouders
1. Wij verzoeken u om uw kind(eren) niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar de vestiging te brengen.

2. Wij verzoeken u om uw kind(eren) af te zetten en meteen door te rijden om drukte in de gangen te voorkomen.

Wijziging in jaarplanning
1. De voortgangstoetsen zullen plaatsvinden volgens de jaarplanning (zie onze website).

2. Oudergesprekken worden uitgesteld naar een nader te bepalen datum. De toetsresultaten worden per e-mail naar de ouders verzonden.

3. Als blijkt dat de lessen op onze locaties niet meer door kunnen gaan, dan zullen wij de lessen via een digitaal portaal verzorgen. Ouders zullen hier vooraf over geïnformeerd worden.

Bronnen:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-Coronavirus