Behandelde lesstof:
We begonnen de les met een dictee. De verkeerd geschreven woorden moesten de leerlingen 3 keer opnieuw schrijven. Daarna hebben ze individueel bladzijde 37 en 38 uit het spellingboekje gemaakt. Na de pauze hebben we de bladzijdes klassikaal nagekeken en hebben de leerlingen uit de toetstrainer begrijpend lezen bladzijde 90 en 91 gemaakt die we uiteindelijk aan het einde van de les samen hebben besproken.

Huiswerk voor volgende week:
Tekst 8 op bladzijde 92