Behandelde lesstof:
wij zijn de les begonnen met een dictee. De meest gemaakte fouten zijn klassikaal besproken. Huiswerk van vorige week is klassikaal besproken. opdracht 1 van bladzijde 15, opdracht 1, 2 en 3 van bladzijde 16 zijn klassikaal gemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
bladzijde 17 opd 1 en 2.
bladzijde 18