Behandelde lesstof:
Blz. 52 en 53 gezamenlijk besproken. Tuana moest nog de toets van de vorige keer afmaken. Daarna hebben we een dictee gehouden en de fouten daaruit besproken.
Vervolgens hebben we met de overige leerlingen blz. 55,56 en57 gemaakt van Begrijpend lezen.

Huiswerk voor volgende week:
blz. 63 en 64 uit Toetstrainer Begrijpend lezen