Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag hebben wij jeugdjournaal gekeken.
Daarna hebben we een toets gemaakt over de woorden die vorige week zijn behandeld.
Verder hebben wij een spellingdictee gemaakt. Het ging hier om woorden die je schrijft met een -c, maar uitspreekt als een -k.
Na de pauze hebben de kinderen blz. 105, 106 en 107 gemaakt.

Huiswerk voor volgende week:
Geen huiswerk.