Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn de les begonnen met een dictee. Het ging hierbij om de stam van een werkwoord. De woorden die fout waren geschreven, hebben we klassikaal behandeld. Hierna hebben we een woordenschat toets afgenomen die de kinderen thuis moesten voorbereiden. Na de toets hebben de leerlingen zelfstandig een tekst moeten lezen en bijbehorende vragen moeten beantwoorden. Leerlingen die eerder met de tekst klaar waren, mochten hun leesboek lezen die ze van huis hadden meegenomen. Na de pauze hebben we aan grammatica gewerkt. De leerlingen hebben hiervoor eerst uitleg gekregen over het gebruik van de vraagproef. Iedereen heeft de opdrachten afgekregen.

Huiswerk voor volgende week:
Het huiswerk voor volgende week betreft het volgende:
-blz 77 grammatica