Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn de leerlingen de les begonnen met een spellingsdictee. Hierna heb ik met de leerlingen het huiswerk klassikaal nagekeken. Het tweede uur zijn de leerlingen aan de slag gegaan met begrijpend lezen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Begrijpend Lezen: taak 1 tot blz. 13