Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn de leerlingen de les begonnen met een spellingsdictee. Vervolgens hebben ze in groepjes van twee het samen samen mogen nakijken. na de pauze hebben de leerlingen gelezen uit hun leesboek. Hierna hebben ze de gelegenheid gekregen een korte samenvatting te geven van wat ze gelezen hebben.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Begrijpend Lezen blz. 14 t/m 16