Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Wij zijn vandaag de les begonnen met een spellingdictee. Vervolgens hebben we het huiswerk nagekeken en geoefend met begrijpen lezen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Toetstrainer Begrijpend Lezen blz. 23 t/m 27