Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een spellingdictee. Vervolgens hebben de leerlingen gewerkt aan begrijpend lezen. het huiswerk van vorig week is nagekeken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week:
Huiswerk niet gemaakt: Toetstrainer Begrijpend Lezen blz. 23 t/m 27
Huiswerk wel gemaakt: Toetstrainer Begrijpend Lezen blz. 23 t/m 27 fouten verbeteren