Behandelde lesstof:
Beste ouders,

Vandaag zijn we de les begonnen met een spellingdictee. De leerlingen hebben hier een cijfer voor gekregen. Vervolgens hebben we klassikaal het huiswerk nagekeken. Dit we opgave voor opgave gedaan, zodat de leerlingen bij elke opgave vragen kunnen stellen in het geval ze die hebben. Als laatste hebben we geoefend met spelling.

Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Yousra

Huiswerk voor volgende week: